OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Materská škola Strelníky

Úvod

 

Názov školy: Základná škola s materskou školou Strelníky 42 

 

Riaditeľka - Mgr. Sedláková Gabriela

Pedagogickí zamestnanci: Majerová Milena - zástupkyňa 

                                             Gondová Katarína - učiteľka

Nepedagogickí zamestnanci: Mišányová Katarína - upratovačka

                                                 Majerová Dana - vedúca školského                                                                                                                                            stravovania

 

 

Materská škola sa nachádza v obci Strelníky, v horskom prostredí, obkolesená panorámou hôr Vepra, Hrbu a Bukoviny.

Charakterom ľudovej kultúry sa zaraďuje do regiónu Podpoľania.

Prevádzka materskej školy: 6.00 hod. - 16.00 hod.

 

Materská škola Strelníky je jednotriedna, s heterogénnym vekovým zložením. Poskytuje celodennú starostlivosť deťom spravidla od troch do šiestich rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou, rešpektujúc individuálne danosti a potreby každého dieťaťa. Podporuje osobnostný rozvoj detí, rozvíja ich schopnosti a zručnosti. Utvára predpoklady na ďalší stupeň vzdelávania.

Poslaním našej materskej školy je v priateľskom a láskavom prostredí prebúdzať v dieťati záujem a chuť dívať sa okolo seba, počúvať, objavovať, ale i s odvahou ukázať, čo všetko vie, zvládne a dokáže. Naučiť ho rozvíjať pozitívne citové vzťahy k sebe i druhým, vytvárať ovzdušie vzájomnej dôvery, rozvíjať celostnú osobnosť dieťaťa, jeho schopnosti a zručnosti.

Našim cieľom je ponúknuť deťom prežiť detstvo v modermej, podnetnej  a estetickej materskej škole so zameraním na regionálnu výchovu, ktorá vychádza zo zvykov a  tradícií ľudovej kultúry obce Strelník. 

 

 

"Deťom treba venovať najväčšiu starostlivosť, lebo sú najcennejším božím darom a klenotom, ktorý sa nedá ničím porovnať. "

J. A. Komenský

 

 

Školský vzdelávací program

PRAMIENOK

je vypracovaný v súlade s cieľmi a princípmi výchovy a vzdelávania podľa školského zákona a v súlade s platným štátnym vzdelávacím programom.

Rešpektuje rozvojové možnosti detí predškolského veku; priestorové, materiálno – technické a personálne podmienky, zameranie a profiláciu materskej školy.  

Početné pramienky múdrosti, pochopenia, zručností a lásky vtekajú do studničky poznania - naberme si z nej každý, koľko sa dá.

 

 

MESIAC

 

OBSAHOVÉ  CELKY

 

TÉMY

 

 

SEPTEMBER

 

 

 

 

Daj ma mamička, daj ma do školy...

 

 
 
 

 

1. Málo nás,  poď ta Janko medzi nás

2. Bol raz jeden dom

3. Čo tie očká vidia

4. Ide vláčik ši, ši, ši

 

 

OKTÓBER

 

 

 

Gúľalo, sa gúľalo, to červené jabĺčko...

 

 

1. Padá lístok v jeseni, hnedý, žltý, červený

2. Jabĺčko i hruška, potichu si šušká

3. Oberaj jabĺčka, oberaj

4.Slzavá hmla na dušičky sadá

 

 

 

NOVEMBER

 

 

Kreslím kolo guľaté...

 

1  Ja som človek

2. Ja a moje telo

3. Evička nám ochorela

4. Jeseň života – starký, starká

 

 

 

DECEMBER

 

 

Zdravie, šťastie, pokoj svätý, vinšujeme vám...

 

1. Mikulášku, dobrý strýčku

2. Od Lucie do Vianoc

3. Štedrovečetrný stôl

 

 

 

JANUÁR

 

 

 

Zima na Šajbe

 

1. Zima na Šajbe

2. Pomôžte mi dobré deti

3. Staráme sa o zvieratká

4. My sme dvaja remeselníci

 

 

 

FEBRUÁR

 

 

 

Fašiangy, fašiangy, fašiangové časy...

 

1. Fašiangy, Turíce, veľká noc príde

2. Moja dedinka

3. Bezpečnosť na ceste

4. Cestou, vodou, vzduchom

 

 

 

MAREC

 

 

Dajže, bože slnka....

 

1. Z rozprávky, do rozprávky

2. Mám básničku na jazýčku

3. Abeceda zjedla deda

4. Slniečko sa zobudilo

5. Rok a jeho štyri deti

 

 

 

APRÍL

 

 

Vijeme venček, vijeme...

 

1.To vajíčko maľované

2. Ovečka, Belička, trojaký úžitok

3. Naša Zem

4. Obloha má tiež dve oči

 

 

 

MÁJ

 

 

Vstávaj dievča hore, sadíme ti máje...

 

1. A v tej našej záhradôčke

2. Mama,mamka, mamička

3. Pri potoku

4. Čo to bzučí, čo to lezie

 

 

 

JÚN

 

 

Žala by trávičku, na Jána maličkú...

 

1. Dnes je veľký sviatok detí

2. Exotické zvieratá

3. Les a lesné plody

4. Rok a jeho štyri deti

5. Hola, hola, leto volá

 

 

 

MATERSKÁ ŠKOLA MÁ DAŤ DEŤOM TAKÝ ZÁKLAD,

ABY MALO PO CELÝ ŽIVOT POTEŠENIE ZO VZDELÁVANIA.